ประชุมสัญจรฯ วันทอง 5

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานพิธีเปิด มอบนโยบาย จุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายเร่งด่วน สพฐ. นโยบาย สพป.พิษณุโลก เขต 2 การขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 ในการนี้ ดร.สุรินทร์ มั่นประสงค์ ผอ.สพร.สพฐ. ได้ให้เกียรติมาบรรยายเรื่อง นโยบาย ความเคลื่อนไหว สพฐ. ปี 25666 ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายพัฒนาการศึกษาวังทอง 5 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านสะเดา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก