ประชุมเกลี่ยอัตรา

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 3/2565 เพื่อพิจารณาเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการ จำนวน 4 อัตรา พิจารณาจัดสรรอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน จำนวน 2 อัตรา พิจารณาจัดสรร นักการภารโรง จำนวน 2 อัตรา และพิจารณาการขอย้าย (กรณีพิเศษ) พนักงานราชการ จำนวน 1 ราย วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมดินทอง 3 สพป.พิษณุโลก เขต 2