โรงเรียนบ้านทุุ่งเอี้ยงสามัคคี รับโล่รางวัล วิริยะ

ดร.อโนทัย ไทยวรรณศรี ที่ปรึกษาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานในพิธี มอบโล่รางวัล ประเภท “วิริยะ” แก่ นายจักรกฤษ กราบกราน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี ครูอรรถพล กล้าวิกรณ์ และนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี ในงาน “ความเพียรผลิใบ” (ถอดบทเรียนโพธิสัตว์น้อยลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า) โดย โรงเรียนบ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนร่วมงาน “ความเพียรผลิใบ” (ถอดบทเรียนโพธิสัตว์น้อยลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า) จากการคัดเลือกโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ เพื่อรับโล่รางวัล ประเภท “วิริยะ” โดยมี ศาสตราภิชาน แล ดิลกวิทยรัตน์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นายชัยณรงค์ คำแดง รองผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) นายแพทย์นิพนธ์ ชินานนทเวช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค ร่วมเป็นเกียรติในพิธี วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพฯ