สภากาแฟ : การศึกษาเมืองสองแคว

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม ร่วมโครงการบูรณาการแบบมีส่วนร่วมการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก (สภากาแฟ : การศึกษาเมืองสองแคว) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ บูรณาการทำงานร่วมกันของหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก และขับเคลื่อนภารกิจของ กระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส อ.เมือง จ.พิษณุโลก