ประชุมเตรียมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 มอบหมายให้ นางนุชสรา ทองดอนคำ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปี 2565 โดยมี ประธานเครือข่าย ครูวิชาการ และธุรการ 9 เครือข่าย เข้าร่วมการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 70 โดยกำหนดการแข่งขันในวันที่ 15 – 17 ธันวาคม 2565 แบ่งการแข่งขัน เป็น 7 สนามแข่งขัน วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สพป.พิษณุโลก เขต 2