ฟุตบอลการกุศล ดารา All Star

ร่วมชม เชียร ฟุตบอลการกุศล ดารา All Star เพื่อมอบอุปกรณ์กีฬา และปรับปรุงห้องน้ำนักเรียน ร.ร.บ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก