ประชุมหัวหน้าสนามแข่งขันฯ

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 มอบหมายให้นายธราพงศ์ สุเทียนทอง รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 เป็นประธานการประชุมหัวหน้าสนามแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ เพื่อเตรียมการจัดการแข่งขันให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการแข่งขัน ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สพป.พิษณุโลก เขต 2