แข่งขันกีฬา กีฑานักเรียนวังทอง 1

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 มอบหมายให้ นายกิตติพงษ์ โปร่งเจริญ รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา กีฑาของนักเรียนภายในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาวังทอง 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2565 โดยมีนายศุภณัฐ จันประตูมอญ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง ประธานเครือข่ายพัฒนาการศึกษาวังทอง 1 กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมดังกล่าว ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองปรือ