รองฯ กิตติพงษ์ ตรวจเยี่ยมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กิจกรรมปฐมวัย และกลุ่มสาระภาษาไทย

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 มอบหมายให้นายกิตติพงษ์ โปร่งเจริญ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ว่าที่ ร.ต.วุฒิพงษ์ บุญญพันธ์โสภณ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร คณะกรรมการ คณะครูนักเรียน ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา กิจกรรมการแข่งขันปฐมวัย และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วันที่ 15 ธันวาคม 2565 ณ สนามแข่งขันโรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง อ.บางกระทุุ่ม จ.พิษณุโลก