การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2566 (แก้ไขเพิ่มเติม)

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2566

https://drive.google.com/file/d/1HEb_vAeRsGNCftHsE5pmjCtPx6PqNs1i/view

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2566 (แก้ไขเพิ่มเติม)

https://drive.google.com/file/d/1w-asI_liqke7pN5a8YoAnu2VRNmehdMi/view?usp=sharing