ขับเคลื่อนครูสอนประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่น โดยมี นายกิตติพงษ์ โปร่งเจริญ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 กล่าวรายงานการประชุม เพื่อให้ครูผู้สอนประวัติศาสตร์ จำนวน 123 โรงเรีียน ค้นพบแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 1 โรงเรียน 1 แหล่งเรียนรู้ และมีเทคนิค ไอเดียรูปแบบการสอนประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจหลากหลาย มีแนวทางการใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนที่ทันยุคสมัย วันที่ 7 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สพป.พิษณุโลก เขต 2