ตรวจเยี่ยม ร.ร.บ้านเขาน้อย

วันที่ 9 มกราคม 2566 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเขาน้อย พร้อมให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู บุคลากรในการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และลูกจ้าง เพื่อรับรางวัลดีเด่น เนื่องในงานวันครู ประจำปี พ.ศ.2566 ณ โรงเรียนบ้านเขาน้อย