ถุงปันสุข

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 มอบหมายให้นางบุญญดา วงศ์สุวคันธ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มอบถุงปันสุข เครื่องอุปโภค บริโภค แก่โรงเรียนบ้านหนองขอนประชาสรรค์ และโรงเรียนบ้านหัวเขาราษฎร์บำรุงเพื่อใช้ประโยชน์ หรือนำประกอบอาหารกลางวันแก่นักเรียน วันที่ 24 มกราคม 2566