มอบถุงปันสุข

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 พร้อมด้วย นายกิตติพงษ์ โปร่งเจริญ นายธราพงศ์ สุเทียนทอง นางนุชสรา ทองดอนคำ รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มอบถุงปันสุข เครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับครอบครัวยากจน และครอบครัวที่มีผู้ป่วยติดเตียง ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566