ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอนจากสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด ไปกำหนดในสถานศึกษาที่มีอัตราต่ำกว่าเกณฑ์ วันที่ 31 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมดินทอง 3 สพป.พิษณุโลก เขต 2