แสดงความยินดี นายอำเภอวังทองคนใหม่

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 พร้อมด้วย นายกิตติพงษ์ โปร่งเจริญ นางนุชสรา ทองดอนคำ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม เข้าพบ คารวะ แสดงความยินดีกับ นายสมพงษ์ หอมสนิท เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งนายอำเภอวังทอง คนใหม่ วันที่ 31 มกราคม 2566 ณ ที่ว่าการอำเภอวังทอง จ.พิษณุโลก