พิธีเปิดศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 พร้อมด้วย นายกิตติพงษ์ โปร่งเจริญ นางนุชสรา ทองดอนคำ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 คณะศึกษานิเทศก์ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานพิธีเปิด วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 ณ จังหวัดน่าน