ตรวจรับข้อสอบ O-NET

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 พร้อมด้วย นางนุชสรา ทองดอนคำ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานคณะทำงาน พร้อมคณะทำงานจัดเตรียมสถานที่ ตรวจรับ จัดเก็บรักษาข้อสอบ เอกสารการสอบ และส่งคืนข้อสอบ ระดับศูนย์สอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ทำการตรวจรับ จัดเก็บรักษาข้อสอบ และเอกสารการสอบ ที่ส่งมาจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ) ทั้งนี้ สพป.พิษณุโลก เขต 2 กำหนดการสอบ O-NET ป.6 จำนวน 9 สนามสอบ ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 และ สอบ O-NET ม. 3 จำนวน 8 สนามสอบ ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566