การติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2566

 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 พร้อมด้วยคณะท่าน รอง.ผอ.สพป./ศึกษานิเทศก์/ผู้อำนวยการกลุ่ม/และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมสร้างความเข้าใจการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2566 ทางการประชุมทางไกล ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุม Conference ห้องประชุมดินทอง 2 สพป.พิษณุโลก เขต 2 เวลา 09.00 – 16.30 น.

ช่องทางการรับชมย้อนหลัง
OBEC TV
www.obectv.tv

YOUTUBE
https://www.youtube.com/watch?v=EdR0OEpapPY

FACEBOOK
https://web.facebook.com/obectvonline/videos/521123813486705/