รับชม พุธเช้า ข่าวสนฐ. 15 กพ.2566 และประชุมทีมบริหาร ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป พิษณุโลก เขต 2

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป พิษณุโลก เขต 2 มอบหมายให้ นายธราพงศ์ สุเทียนทอง และนางนุสรา ทองดอนคำ รอง ผอ. สพป.พิษณุโลก เขต 2 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ, วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อรับทราบนโยบายข้อราชการ ความเคลื่อนไหวทางการศึกษา พร้อมประชุมทีมบริหาร เพื่อนำนโยบาย ข้อราชการสู่การปฏิบัติในเขตพื้นที่ฯ และสถานศึกษา วันที่ 15 กุมภาพันร์ 2588 ณ ห้องประชุมดินทอง 3