ทัศนศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 —โรงเรียนบ้านเขาน้อย ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) กรุงเทพมหานคร & ชายหาดชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2566

นางสาวพัลลภ ตุ้ยเต็มวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และครู นักเรียนโรงเรียนบ้านเขาน้อย

ชั้นมัธยศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ณ  วัดพระศรีรัตศาสดาราม (วัดพระแก้ว) กรุงเทพมหานคร & ชายหาดชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

โดยนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม และศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา

ให้นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ในการอยู่ในสังคมและสร้างความสนใจให้กับผู้เรียนได้เป็นอย่างดี

@ วัดพระศรีรัตศาสดาราม (วัดพระแก้ว) กรุงเทพมหานคร & ชายหาดชะอำ จังหวัดเพชรบุรี