นักเรียนบ้านเข็กชนะเลิศสวดสรภัญญะ

นายณัฐกิตติ์ ชาวนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเข็ก คณะครู นำนักเรียนเข้าร่วมการประกวด สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน ระดับจังหวัดพิษณุโลกวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผลการประกวดได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาชาย ระดับมัธยมศึกษาหญิง และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับประถมศึกษาชาย ระดับประถมศึกษาหญิง พร้อมเป็นตัวแทนจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมการประกวดแข่งขันในระดับภาคต่อไป