กิจกรรมเขตสุจริต

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.พิษณุโลกเขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากร สพป.พิษณุโลก เขต 2 ร่วมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา กล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต กล่าวคำปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน พร้อมแจ้งข้อราชการก่อนการปฏิบัติหน้าที่ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ณ บริเวณหน้าเสาธง สพป.พิษณุโลก เขต 2