รับสมัครครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่๑๒ (รุ่นติดตามความเพียร)

การสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลรับโล่ประกาศเกียรติคุณครูดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ปีที่๑๒ (รุ่นติดตามความเพียร)

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid06gvZaDRnmnRKwyjjqnemkFNBKfq6MxqCDguKMrFoM6FcKu7yvyLSRhYib9LSuggGl&id=100089438643544&mibextid=Nif5oz