อบรมป้องกัน ระงับอัคคีภัย

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 มอบหมายให้ นายธราพงศ์ สุเทียนทอง รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในหน่วยงาน เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน โดยมี นางนุชสรา ทองดอนคำ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 และบุคลากร เข้ารับการอบรม และร่วมฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟ เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในอาคาร และการใช้ถังดับเพลิงในการดับไฟ วันที่ 8 มีนาคม 2566 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2