รับสมัครคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้ายการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 2

รับสมัครคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้ายการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2