ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT ––โรงเรียนบ้านเขาน้อย

วันที่ 15 มีนาคม 2566

ดร.ผกาภรณ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2

พร้อมด้วยนายกิตติพงษ์ โปร่งเจริญ รอง ผอ.สพป. และศึกษานิเทศก์ สพป.พิษณุโลก เขต 2

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565

โดยมี นางสาวพัลลภ ตุ้ยเต็มวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านเขาน้อย ให้การต้อนรับ

::: การสอบ NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านเขาน้อย ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

@ โรงเรียนบ้านเขาน้อย ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก