ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน และการสอบวัดผลประเมินผลของนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565––โรงเรียนบ้านเขาน้อย

วันที่ 15 มีนาคม 2566

ดร.ผกาภรณ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2

พร้อมด้วยนายกิตติพงษ์ โปร่งเจริญ รอง ผอ.สพป. และศึกษานิเทศก์ สพป.พิษณุโลก เขต 2

ลงตรวจเยี่ยมห้องเรียน และการประเมินพัฒนาการนักเรียนในระดับปฐมวัย การสอบวัดผล ประเมินผล ของนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เป็นขวัญกำลังใจ ให้นักเรียน และ คณะครู โรงเรียนบ้านเขาน้อย

โดยมี นางสาวพัลลภ ตุ้ยเต็มวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ…

@ โรงเรียนบ้านเขาน้อย ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก