ประกาศนักศึกษาทุนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2565

ประกาศนักศึกษาทุนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

https://drive.google.com/file/d/1QQQUwRLHx_igII1FxvmuiiKP0-FsiJMH/view?fbclid=IwAR1cQ9t6dT2fTqhj-h3XeQiGHBRETF3QjpsaIE-EtUhPQCG_8iooVxKVHvA