ปัจฉิมนิเทศและบัณฑิตน้อย ปีการศึกษา 2565––โรงเรียนบ้านเขาน้อย

วันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 9.00-12.00 น.

นางสาวพัลลภ  ตุ้ยเต็มวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านเขาน้อย

ร่วจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

และบัณฑิตน้อย นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 ประจำปีการศึกษา 2565

โดยในกิจกรรมมีผู้ปกครองนักเรียน คณะครู ร่วมแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้

@ โรงเรียนบ้านเขาน้อย ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก