ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ 2565

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

https://drive.google.com/file/d/1EN48ZfqSsATqdVTdndEqKTMC1jsGIBCR/view?usp=sharing