พัฒนาการใช้สื่อและเทคโนโลยี เพื่อการจัดการเรียนรู้สำหรับครู

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานพิธีเปิด และบรรยายพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการใช้สื่อและเทคโนโลยี เพื่อการจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการห้องเรียนแห่งอนาคตในศตวรรษ ที่ 21 สำหรับครู โดยมี อ.พีรพล เบนฮามัด ผู้เชี่ยวชาญการให้บริการด้านการจัดการเรียนรู้ระดับมืออาชีพของ Apple เป็นวิทยากร มีครูผู้สนใจเข้ารับการอบรม 90 คน ในวันที่ 27 มีนาคม 2566  ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สพป.พิษณุโลก เขต 2