ประชุมผู้ปกครองนักเรียนและรับผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

        วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566 โรงเรียนบ้านหนองปรือ นำโดยนางสาวษณอนงค์ ชูรา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปรือ คณะครู บุคลากร ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ณ อาคารบานชื่น โรงเรียนบ้านหนองปรือ เพื่อรับผลการเรียนประจำปีการศึกษา 2565 รับคูปองเครื่องแบบนักเรียน รับเกียรติบัตรแข่งขันศิลปหัตถกรรม สั่งชุดพละและเสื้อผ้าไทย อีกทั้งยังเป็นการแนะนำโรงเรียน กิจกรรม การจัดการเรียนการสอน และระเบียบวินัยต่างๆ ภายในโรงเรียน