วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 พร้อมด้วยนายกิตติพงษ์ โปร่งเจริญ นายธราพงศ์ สุเทียนทอง รอง ผอ.สพป.พิษณุโลกเขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากร สพป.พิษณุโลก เขต 2 ร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และร่วมงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2566 วันที่ 31 มีนาคม 2566 ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก