เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ตำแหน่ง อ 39 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้ายและโอนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ตำแหน่ง อ 39 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา