ร่วมรับชม รายการพุธเช้าข่าว สพฐ.ประจำวันที่ 12เมษายน2566

ดร.ผกาภรณ์  พลายสังข์  ผอ.สพป.พล.2พร้อมด้วยคณะท่านรองผอ.กลุ่ม ทุกกลุ่ม  เข้าร่วมรับชม รายการพุธเช้าข่าว สพฐ.ประจำวันที่ 12เมษายน2566