การอบรมหลักสูตรความปลอดภัยด้านไซเบอร์เบื้องต้น Introduction to Cybersecurity

การอบรมหลักสูตรความปลอดภัยด้านไซเบอร์เบื้องต้น Introduction to Cybersecurity สามารถเข้ารับการอบรมได้ถึง
วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ได้ certificate จาก Asean foundation & Microsoft กลุ่มไลน์ เอกสารอ้างอิง
ผู้สนใจสามารถเข้าเรียนได้ที่ LineOA ลิงก์ https:/in.ee/9edrlIp โดยไม่มีค่าใช้จ่ายจึงขอเชิญชวนให้ผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาตนด้าน ICT วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ ในกลุ่มเป้าหมาย 7 ประเทศอาเซียนกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  นางสาวจีระภา มุลคำมี 095-953-8754 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

 

โครงการ ASEAN Cybersecurity Skilling Programe โดยมูลนิธิอาเซียน (ASEAN FOUNDATION) ประเทศอินโดนีเซียและ Microsoft มีเป้าหมายเพื่อให้ความรู้ด้าน Cybersecurity หรือความปลอดภัยทางไซเบอร์ในระดับเบื้องต้น แก่เยาวชนในกลุ่มประเทศอาเซียน 7 ประเทศ คือ มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ไทย ฟิลิปินส์ เวียดนาม และกัมพูชา เพื่อให้มีความรู้ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์เพราะปัจจุบันเป็นยุคที่เราใช้ชีวิตเชื่อมโยงกับอินเทอร์เน็ตในหลากหลายมิติมาก เช่น การทําธุรกรรมออนไลน์ การซื้อของ การหาข้อมูล การติดต่อสื่อสารความบันเทิง (ดูหนัง/คลิป/โทรทัศน์/ฟังเพลง และอื่น ๆ อีกมากมาย ทั้งหมดนี้ หากการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ไซเบอร์อ่อนแอ ก็อาจทําให้ผู้ประสงค์ร้ายเข้ามาทําอันตรายต่อเราและข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้ ตั้งแต่การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของเราที่เราไม่ได้ตั้งใจจะเปิดเผย เช่น เพศวิถี อายุ สัญชาติ ศาสนา จนอาจนําไปสู่การขโมยข้อมูล ของเราไปใช้ อาทิ รหัสบัตร ATM ข้อมูลบัตรเครดิต การสวมรอยเป็นเรา ไปจนถึงการเรียกค่าไถ่เพื่อแลกกับการไม่ เปิดเผยข้อมูลของเรา ในทางธุรกิจความปลอดภัยทางไซเบอร์ของในระดับองค์กรภาคธุรกิจที่มีข้อมูลของลูกค้าเป็นจํานวนมากเมื่อถูกขโมยข้อมูลย่อมจะทําให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจได้