รับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ. ประชุมทีมบริหาร

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ผู่้อำนวยการกลุ่ม ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 17 ประจำวันพุธ ที่ 26 เมษายน 2566 เพื่อรับทราบนโยบาย ข้อราชการ ความเคลื่อนไหวทางการศึกษา พร้อมประชุมทีมบริหารนำนโยบาย ข้อราชการ สู่การปฏิบัติในเขตพื้นที่ และสถานศึกษา วันที่ 26 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมดินทอง 2 สพป.พิษณุโลก เขต 2