การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศครั้งที่ 2/2566

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 /ผอ.กลุ่มทุกกลุ่มฯ/ ร่วมการประชุมทางไกล การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศครั้งที่ 2/2566 ในวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น.-12.00 น. ณ ห้องประชุมดินทอง 2