แสดงความยินดี รางวัลคุรุสดุดี จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2566 ประเภท ครู

สพป.พิษณุโลก เขต 2 ขอแสดงความยินดีกับ นางภัทธิดา คล้ายพร้อม ครูโรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม (ประชานุกูล) ได้รับรางวัลคุรุสดุดี จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2566 ประเภท ครู