ศึกษาดูงาน AMSS

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 บุคลากร สพป.พิษณุโลก เขต 2 ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการ ระบบ AMSS ตามโครงการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานใน สพท. เพื่อนำมาพัฒนา ปรับปรุง ระบบ AMSS ทุกกลุ่มงานของ สพป.พิษณุโลก เขต 2 ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 ณ สพป.ลพบุรี เขต 1