สร.ก.ศ.ประชุมใหญ่สามัญและอบรมสัมนาวิชาการประจำปี 2565

สมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย (สร.ก.ศ.) กำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญและอบรมสัมนาวิชาการประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 21-24 กรกฎาคม 2566 ณ Siam Venzia ชะอำ – หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี เอกสารแนบ