อบรมพัฒนาการสอนภาษาไทย

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความรู้และเทคนิควิธีการสอนการอ่าน และการเขียนภาษาไทย สำหรับครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษา โดยมี น.ส.พัชรินทร์ อินเถื่อน ศึกษานิเทศก์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 น.ส.วรรณา แถมพยัคฆ์ ครู ร.ร.บ้านหนองขมิ้น ว่าที่ ร.ต.หญิงสุภาพร ผิวดี ร.ร.บ้านแก่งกุลาสามัคคี นายวิทยา เผือกชาวนา ครู ร.ร.บ้านแถววังน้ำใสสามัคคี นางอภิสรา บทกระโทก ครู ร.ร.บ้านแก่งกุลาสามัคคี และ น.ส.สุพิมล ทรงประดิษฐ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.พิษณุโลก เขต 2 เป็นวิทยากร วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สพป.พิษณุโลก เขต 2