มอบนโยบายครูบางกระทุ่ม

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากร สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประชุมมอบนโยบาย ข้อราชการ เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2566 แก่ผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา อำเภอบางกระทุ่ม เน้นย้ำมาตรการด้านความปลอดภัย การใช้เทคโนโลยีในการบริหาร การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรประวัติศาสตร์ท้องถิ่น Active Learning ให้โรงเรียนนำสู่การปฏิบัติ พร้อมกำกับติดตาม วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมโรงเรียนศึกษาลัย อ.บางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก