มอบนโยบายครูวังทอง

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลกเขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากร สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประชุมมอบนโยบาย ข้อราชการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2566 แก่ผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาอำเภอวังทอง กว่า 700 คน เน้นย้ำมาตรการด้านความปลอดภัย การใช้เทคโนโลยีในการบริหาร การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรประวัติศาสตร์ท้องถิ่น Active Learning ให้โรงเรียนนำสู่การปฏิบัติ โดยให้ผู้บริหารสถานศึกษา กำกับติดตาม 4 มาตรการเคร่งครัด  วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก