ผอ.เขต ตรวจเยี่ยมเปิดเทอม

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 พร้อมด้วย นางนุชสรา ทองดอนคำ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 คณะศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนบ้านชมภู โรงเรียนวัดปลวกง่าม โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ โรงเรียนบ้านซำตะเคียน และโรงเรียนบ้านตอเรือ วันที่ 16 พฤษภาคม 2566