บ้านนักวิทย์น้อยฯ ระดับประถม

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานพิธีเปิด และบรรยายพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ระดับประถมศึกษา โดยมี นางนุชสรา ทองดอนคำ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 กล่าวรายงาน เพื่อจัดกิจกรรมปลูกฝังความเป็นนักวิทยาศาสตนร์ให้กับนักเรียนในระดับประถมศึกษา ขยายผลเนื้อหาระดับชั้น ป.1 ให้กับโรงเรียนที่เข้าร่มโครงการบ้านักวิทยาศาสตร์น้อยฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีครูผู้สอนชั้น ป.1 จำนวน 40 คน 20 โรงเรียนเข้ารับการอบรม ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สพป.พิษณุโลก เขต 2