ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2566

📣อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 📣
👉เห็นชอบและอนุมัติกำหนดจำนวนตำแหน่งที่ใช้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.ปี พ.ศ.2566 จำนวน 8 กลุ่มวิชาเอก รวมจำนวน 96 อัตรา ตามความต้องการจำเป็นของสถานศึกษาและสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกที่ ก.ค.ศ.กำหนด
👉เห็นชอบและอนุมัติกำหนดวิธีการรับสมัครโดยกำหนดให้ยื่นเอกสารประกอบการตรวจคุณสมบัติ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีที่ ก.ค.ศ.กำหนดและเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด ตามที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัครสอบแข่งขันให้ชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ทุกขั้นตอน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 31 พ.ค.2566 ถึงวันที่ 6 มิ.ย.2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
***โดยผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันให้ยื่นสมัครด้วยตนเองเท่านั้น***

☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล 055-394-094

รายละเอียดเพิ่มเติม

ใบสมัครสอบ