ช่วยเหลือเพื่อนครู

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 นายกิตติพงศ์ โปร่งเจริญ นายธราพงศ์ สุเทียนทอง นางนุชสรา ทองดอนคำ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากร สพป.พิษณุโลก เขต 2 และเจ้าหน้าที่ศูนย์ความปลอดภัย (ศป.สพป.พล.2) ลงพื้นที่มอบเงินบริจาคจากผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 2 จำนวน 18,120 บาท เพื่อช่วยเหลือเป็นขวัญกำลังใจให้คุณครูจอมจันทร์ ทองเพ็ชร ครู โรงเรียนบ้านทุ่งยาว อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก ซึ่งบ้านประสบอัคคีภัย เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2566