พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566

      วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566 โรงเรียนบ้านหนองปรือนำโดยนางสาวษณอนงค์ ชูรา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปรือ คณะครูและบุคลากร นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองปรือ ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อให้นักเรียนได้ขอฝากตัวเป็นศิษย์ ขอขมาและระลึกถึงพระคุณครู ณ หอประชุมใต้ถุนอาคารบานชื่น ด้วยความอบอุ่นและความศักดิ์สิทธิ์ของพิธีการ นักเรียนให้ความร่วมมืออย่างตั้งใจและเต็มใจทำให้งานผ่านไปได้ด้วยดี